Forex բրոքերներ համար Scalping

What is Scalping Trading?

There are a lot of terminologies that people in the Forex world use that are hard to understand. One such term is called scalping. At first, people may think of scalping in a negative way since it is usually associated with the selling of over-priced tickets on the market. The truth is, scalping is a legit way of marketing strategy used in the trading business. But scalping is not limited to trading of securities and commodities; it can also be used to trade foreign exchange. This article will talk about forex brokers for scalping.

How does scalping work in the forex world?

Other than hedging which is another strategy used in forex, scalping is one of the most popular strategies that brokers use as an alternative for getting better trade profit. Experienced brokers use scalping when trading for securities, commodities and foreign currency pairs. Scalping is done when a broker bids for the price of a trade item and then sells it in the market for a higher price. Interested buyers will then bid against one another, increasing profit that the broker can get. But even without bidding, a broker can earn if a buyer agrees to the initial selling price that was initially offered.

What are the factors that influence scalping?

Scalping is easy to do once you have a better understanding of the four factors that affect it, namely: volatility, time frame, risk management and liquidity. In finance, volatility is the degree of difference of trading prices over a given period of time as compared to the standard variation of investment returns.

In simpler terms, volatility simply means the varying price activity in the buying and selling of foreign exchange. When it comes to volatility, any sudden change in the trade value is not something that market makers should worry.

The next factor that forex brokers for scalping should consider is time frame. Time frame is the period of time a market maker has to wait before deciding to trade. With the scalping approach, choosing a shorter time frame is the best way to go. There is a higher risk of loss if you choose a longer time frame as compared to a shorter time frame.

The third factor that brokers should consider as regards using the scalping approach in the forex trade is risk management. Risk management in the forex world simply means management of potential trade risks or losses. In any business, losses are inevitable. The trick is being able to put losses at the minimum to still earn a profit.

The last factor to consider is trade liquidity. By definition, liquidity is the term used in describing how fast and easy it is to convert trade asset to liquid asset or cash. Cash is considered to be the most liquid asset because it can easily be used for trading.

What are the general principles of forex scalping?

In forex scalping, here are some of the rules and regulations that brokers follow: acceptance of spreads as gifts, lowering the exposure means lowering the risks involved, choosing the right broker knowledgeable in using the scalping approach and not to use scalping when pressed for time.

Scalping is a legitimate tool foreign exchange brokers can use in their trade. But don’t just take our word for it, try it and experience it for yourself because it is an excellent way of improving your forex experience.

միջնորդ Մանրամասն Բոնուս բաց հաշիվ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1.200
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $100
հավելյալ 30% է ամեն Deposit այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1:400
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $100
Մինչեւ $10,00 Բոնուս այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1:200
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $100
Մինչեւ $2000 Բոնուս այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1:400
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $200
Ստանալ մինչեւ $1000 այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1:3000
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $1
$123 Բոնուս +100% է ամեն Ավանդի! այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1:1000
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $100
101% Յուրաքանչյուր պահ այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն: ASIC
լծակների սիստեմ: 1:500
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $100
$10 No Deposit բոնուսային այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1:1000
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $100
30% Trading բոնուս! այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1:500
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $100
25% Desposit Բոնուս այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն: FFMS
լծակների սիստեմ: 1:1000
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $1
առավելագույնը 250% այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1:2000
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $100
100% ավանդ Բոնուս! այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1:500
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $100
30% Է նոր հաշիվ այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1:1000
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $5
55% NordFX բոնուս Deposit այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1:294
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $100
$30 Բարի գալուստ բոնուս + Բոնուս առաջին դեպոզիտի! T & Cs կիրառվում այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1:1000
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: Ոչ նվազագույն ավանդ
Deposit բոնուսային մինչեւ 115% այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն: CySEC
լծակների սիստեմ: 1:888
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $5
Ավանդ բոնուս մինչեւ $5,000 այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1:400
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $100
$20 No Deposit բոնուսային! այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ

Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են © 2017. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են. Forex Բարի գալուստ բոնուս

Հետադարձ կապ | Գաղտնիության քաղաքականություն | հրաժարում | Մեր մասին