UK Forex բրոքերներ

What do you need to know about UK Forex Brokers?

The United Kingdom is a glaring standout in the global foreign exchange or Forex broker industry for all the good reasons. Firstly, the Forex market in the UK is massive. The fact that it draws plenteous traders makes it a very trustworthy market. Secondly, traders vouch for the reliability and efficiency of UK-based Forex brokerage companies. They even opt to use UK-based brokers when doing Forex trading in other countries.

Thirdly, traders are satisfied with the UK regulation that is being done on brokers as well as other trading activities. UK regulation is said to be one of the best in the Forex market because it is good, solid, and dependable.

Regulation in UK Forex brokers

The strength of the UK in the Forex industry rests on its official financial regulatory body, the Financial Conduct Authority (FCA). The FCA regulates companies that provide retail and wholesale financial services. It grants operating licenses for Forex brokers and hands down punishments when Forex brokerage companies commit violations.

It provides safety for customers and traders by securing the privacy of personal information and financial transactions. It also accepts customer complaints about UK-based brokers that have committed fraud. The FCA is able to perform all of its tasks impartially because it is an independent body from the UK government. The FCA gets its funds from the various fees that are paid for by clients of the financial services industry.

Due to the unwavering good reputation of the FCA, it follows that the Forex brokers licensed by the FCA are of top caliber. Իրականում, traders consider UK Forex Brokers as their top choice among brokers the world over.

Aside from being the safest option, UK Forex Brokers have no scam suspicions. They have other features such as trading instruments, trading platforms, scalping, learning centers, trading signals, plus generous bonus systems. They have also built a solid reputation among traders who post positive reviews on social media and other forums.

Recommended Forex Brokers that accept UK Traders

միջնորդ Մանրամասն Բոնուս բաց հաշիվ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1.200
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $100
հավելյալ 30% է ամեն Deposit այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1:400
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $100
Մինչեւ $10,00 Բոնուս այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1:200
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $100
Մինչեւ $2000 Բոնուս այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1:400
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $200
Ստանալ մինչեւ $1000 այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1:3000
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $1
$123 Բոնուս +100% է ամեն Ավանդի! այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1:1000
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $100
101% Յուրաքանչյուր պահ այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն: ASIC
լծակների սիստեմ: 1:500
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $100
$10 No Deposit բոնուսային այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1:1000
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $100
30% Trading բոնուս! այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1:500
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $100
25% Desposit Բոնուս այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն: FFMS
լծակների սիստեմ: 1:1000
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $1
առավելագույնը 250% այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1:2000
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $100
100% ավանդ Բոնուս! այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1:500
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $100
30% Է նոր հաշիվ այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1:1000
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $5
55% NordFX բոնուս Deposit այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1:294
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $100
$30 Բարի գալուստ բոնուս + Բոնուս առաջին դեպոզիտի! T & Cs կիրառվում այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1:1000
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: Ոչ նվազագույն ավանդ
Deposit բոնուսային մինչեւ 115% այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն: CySEC
լծակների սիստեմ: 1:888
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $5
Ավանդ բոնուս մինչեւ $5,000 այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ
կանոն:
լծակների սիստեմ: 1:400
Demo Account: այո
րոպե Ավանդի: $100
$20 No Deposit բոնուսային! այցը բրոքեր կարդալ ակնարկ

Does Brexit Affect UK Forex Brokers?

UK Forex Brokers even went through two processes of regulation when Britain was still part of the European Union. Forex brokerage companies needed to obtain licensing from the FCA and secure safety clearances from the EU. սակայն, things will change with the recent Brexit, the term for Britain’s exit from the EU.

A referendum decided that Britain must leave the EU, a political and economic partnership involving European countries. սակայն, Article 50 of the Lisbon Treaty states that the EU and the country leaving it would be given two years to agree on the terms of their separation. There is still no clear idea as to how the Brexit will affect trade and commerce in the UK.

It is safe to say that the cutting of ties between Britain and the EU will not be abrupt. Should the double-step regulation by the FCA and EU cease, rest assured that FCA-regulated Forex brokers can still stand alone and will still be widely recognized as one of the best in the world.

Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են © 2017. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են. Forex Բարի գալուստ բոնուս

Հետադարձ կապ | Գաղտնիության քաղաքականություն | հրաժարում | Մեր մասին