ຕົວແທນຄ້າຫລັກ zulutrade

What is ZuluTrade?

ZuluTrade is a world-class software company that runs an online and mobile social trading platform. Founded in 2007 by CEO Leon Yohai, it was created to allow users to locate and audit successful traders globally. Users of the platform can locate successful traders using ZuluRank, a built-in performance algorithm that ranks traders based on their maturity, exposure, and drawdown. ZuluTrade also enables traders to share their knowledge with people who may be interested in their techniques and strategies.

ZuluTrade made it possible for traders and users to share valuable information in money and trade and converting the advice of professional traders to actual results. The platform has more than 1,000,000 users and over $800 B in executed trades.

How does ZuluTrade Brokers work?

ZuluTrade brokers allow users to copy the investing strategies of experts in forex trading. The user base is divided into two categories: Traders (Signal Providers) and the Followers.zulutrade-brokers

The user (follower) can select the traders that they want to follow based on the Performance Table Rank. Instead of studying the markets and trading on their own, a signal provider is selected and followed. ZuluTrade users can fully customize trades initiated by the traders based on their preferences and risk tolerance. The advice of the trading expert is converted and then directly traded into their own accounts.

Advantages of ZuluTrade

 • ZuluTrade is one of the largest trading communities and the users of this platform can follow thousands of trading experts from different countries.
 • It offers an automated service that does not require large input from the Signal Provider.
 • Users can take advantage of Signal Providers that are active virtually in every country and time zone of the world.
 • No need to use a desktop computer, you can trade anytime and anywhere with your tablet or mobile phone.
 • Fast execution of orders and no re-quotes because of the non-existence of a dealing desk.
 • ZuluTrade brokers provide 24/7 customer assistance that users might need during trading
 • Users and Traders can follow and copy more than one expert.
 • Risks can be managed and minimized.

What makes ZuluTrade stand out from the competition?

The performance data that ZuluTrade provides is comprehensive to make it easier for Users to choose which profitable Traders to follow. ZuluTrade also has a lot of unique features like the following:zulutrade-broker

 1. Customization Settings Users can retain full control of their account and configure the amount of position per Trader.
 2. Multiple Follow Modes Users can choose between two different follow modes: Pro-rata and Fixed. For Pro-rata, the user trades in proportion to the selected trader. While in Fixed mode, the User sets a fixed amount that will be traded.
 3. ZuluRank a sophisticated, built-in algorithm that ranks Traders and analyzes different factors such as winning trades, maturity, etc. All these are calculated in a single ranking to help Users choose a Trader to copy and follow.
 4. ZuluGuard monitors each Trader’s behavior and automatically takes action when there’s a change in the trading strategy that has been detected.

 

ນາຍຫນ້າ ຂໍ້ມູນ Bonus ເປີດບັນຊີ
ລະບຽບ:
ອໍານາດຕໍ່ລອງ: 1.200
ບັນຊີ Demo: Yes
ຕ່ໍາສຸດເງິນຝາກ: $100
ພິເສດ 30% ກ່ຽວກັບທຸກເງິນຝາກ ຢ້ຽມຢາມນາຍຫນ້າ ອ່ານການທົບທວນຄືນ
ລະບຽບ:
ອໍານາດຕໍ່ລອງ: 1:400
ບັນຊີ Demo: Yes
ຕ່ໍາສຸດເງິນຝາກ: $100
ສູງສຸດ $10,00 Bonus ຢ້ຽມຢາມນາຍຫນ້າ ອ່ານການທົບທວນຄືນ
ລະບຽບ:
ອໍານາດຕໍ່ລອງ: 1:200
ບັນຊີ Demo: Yes
ຕ່ໍາສຸດເງິນຝາກ: $100
ສູງສຸດ $2000 Bonus ຢ້ຽມຢາມນາຍຫນ້າ ອ່ານການທົບທວນຄືນ
ລະບຽບ:
ອໍານາດຕໍ່ລອງ: 1:400
ບັນຊີ Demo: Yes
ຕ່ໍາສຸດເງິນຝາກ: $200
ໄດ້ຮັບເຖິງ $1000 ຢ້ຽມຢາມນາຍຫນ້າ ອ່ານການທົບທວນຄືນ
ລະບຽບ:
ອໍານາດຕໍ່ລອງ: 1:3000
ບັນຊີ Demo: Yes
ຕ່ໍາສຸດເງິນຝາກ: $1
$123 Bonus +100% ກ່ຽວກັບເງິນຝາກທຸກ! ຢ້ຽມຢາມນາຍຫນ້າ ອ່ານການທົບທວນຄືນ
ລະບຽບ:
ອໍານາດຕໍ່ລອງ: 1:1000
ບັນຊີ Demo: Yes
ຕ່ໍາສຸດເງິນຝາກ: $100
101% ໃນແຕ່ລະເງິນຝາກ ຢ້ຽມຢາມນາຍຫນ້າ ອ່ານການທົບທວນຄືນ
ລະບຽບ: ASIC
ອໍານາດຕໍ່ລອງ: 1:500
ບັນຊີ Demo: Yes
ຕ່ໍາສຸດເງິນຝາກ: $100
$10 No Bonus ເງິນຝາກ ຢ້ຽມຢາມນາຍຫນ້າ ອ່ານການທົບທວນຄືນ
ລະບຽບ:
ອໍານາດຕໍ່ລອງ: 1:1000
ບັນຊີ Demo: Yes
ຕ່ໍາສຸດເງິນຝາກ: $100
30% Bonus Trading! ຢ້ຽມຢາມນາຍຫນ້າ ອ່ານການທົບທວນຄືນ
ລະບຽບ:
ອໍານາດຕໍ່ລອງ: 1:500
ບັນຊີ Demo: Yes
ຕ່ໍາສຸດເງິນຝາກ: $100
25% Bonus Desposit ຢ້ຽມຢາມນາຍຫນ້າ ອ່ານການທົບທວນຄືນ
ລະບຽບ: FFMS
ອໍານາດຕໍ່ລອງ: 1:1000
ບັນຊີ Demo: Yes
ຕ່ໍາສຸດເງິນຝາກ: $1
ສູງສຸດ 250% ຢ້ຽມຢາມນາຍຫນ້າ ອ່ານການທົບທວນຄືນ
ລະບຽບ:
ອໍານາດຕໍ່ລອງ: 1:2000
ບັນຊີ Demo: Yes
ຕ່ໍາສຸດເງິນຝາກ: $100
100% Bonus ເງິນຝາກ! ຢ້ຽມຢາມນາຍຫນ້າ ອ່ານການທົບທວນຄືນ
ລະບຽບ:
ອໍານາດຕໍ່ລອງ: 1:500
ບັນຊີ Demo: Yes
ຕ່ໍາສຸດເງິນຝາກ: $100
30% ສະມາຊິກໃຫມ່ ຢ້ຽມຢາມນາຍຫນ້າ ອ່ານການທົບທວນຄືນ
ລະບຽບ:
ອໍານາດຕໍ່ລອງ: 1:1000
ບັນຊີ Demo: Yes
ຕ່ໍາສຸດເງິນຝາກ: $5
55% Bonus NordFX On ເງິນຝາກ ຢ້ຽມຢາມນາຍຫນ້າ ອ່ານການທົບທວນຄືນ
ລະບຽບ:
ອໍານາດຕໍ່ລອງ: 1:294
ບັນຊີ Demo: Yes
ຕ່ໍາສຸດເງິນຝາກ: $100
$30 ຍິນດີຕ້ອນຮັບໂບນັດ + Bonus ເງິນຝາກຄັ້ງທໍາອິດ! T & Cs ຢ້ຽມຢາມນາຍຫນ້າ ອ່ານການທົບທວນຄືນ
ລະບຽບ:
ອໍານາດຕໍ່ລອງ: 1:1000
ບັນຊີ Demo: Yes
ຕ່ໍາສຸດເງິນຝາກ: No ເງິນຝາກຕ່ໍາສຸດ
ເງິນຝາກສູງເຖິງ 115% ຢ້ຽມຢາມນາຍຫນ້າ ອ່ານການທົບທວນຄືນ
ລະບຽບ: CySEC
ອໍານາດຕໍ່ລອງ: 1:888
ບັນຊີ Demo: Yes
ຕ່ໍາສຸດເງິນຝາກ: $5
Bonus ເງິນຝາກສູງເຖິງ $5,000 ຢ້ຽມຢາມນາຍຫນ້າ ອ່ານການທົບທວນຄືນ
ລະບຽບ:
ອໍານາດຕໍ່ລອງ: 1:400
ບັນຊີ Demo: Yes
ຕ່ໍາສຸດເງິນຝາກ: $100
$20 No Bonus ເງິນຝາກ! ຢ້ຽມຢາມນາຍຫນ້າ ອ່ານການທົບທວນຄືນ

ລິຂະສິດ© 2017. ລິຂະສິດ:. forex ຍິນດີຕ້ອນຮັບໂບນັດ

ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ | ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ | ປະຕິເສດ | ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ