Μαλαισία Forex Μεσίτες

Have you ever thought of exploring other forex brokers besides the leading financial trading countries in the world? Well, Malaysia is not far behind in the competition.

Malaysia is known for its rich natural resources, and the country was able to utilize that to reform its business and entrepreneurial environment. It is now considered to be the third largest economy in Southeast Asia, mainly because it lives up to its reputation as one of the biggest oil manufacturers in the continent. Its forex services are part and parcel of its overall growth as an economy.

Things To Know About Malaysian Forex Trading

Forex trading in Malaysia didn’t have a glorious start. In fact, forex trading in Malaysia was quite synonymous to gambling. Around 5 years ago, a lot of its citizens were sentenced to jail, not because of dishonesty in financial management, but simply because trading was illegal in the country.

Back then, there weren’t a lot of licensed and authorized dealers, primarily because the majority of the population are Muslims. According to the Islamic law, trading in such markets would go against their principles. And although they don’t have the right to manipulate the government’s rulings, they have expressed their strong disapproval on the matter.

Due to the influence of globalization, Malaysia has become more lenient towards forex trading, and now, they’re a few steps closer to becoming a tiger economy.

Malaysian Forex World Overview

Malaysia follows the approaches and methods of the Foreign Exchange Administration (FEA). The measures and strategies conducted by the FEA were responsible for propelling the Malaysian economy to a more globally competitive forex market. All financial brokers in Malaysia are part of the FEA. Here are some of the top Forex Brokers For Malaysian:

Μεσίτης Πληροφορίες Δώρο Ανοιχτός λογαριασμός
Κανονισμός λειτουργίας:
Μόχλευση: 1:400
Δοκιμαστικό Λογαριασμό: Ναί
Ελάχιστη Κατάθεση: $100
Μέχρι και $10,00 Δώρο Επίσκεψη Broker Διαβάστε αναθεώρηση
Κανονισμός λειτουργίας:
Μόχλευση: 1:3000
Δοκιμαστικό Λογαριασμό: Ναί
Ελάχιστη Κατάθεση: $1
$123 Δώρο +100% για κάθε κατάθεση! Επίσκεψη Broker Διαβάστε αναθεώρηση
Κανονισμός λειτουργίας:
Μόχλευση: 1:1000
Δοκιμαστικό Λογαριασμό: Ναί
Ελάχιστη Κατάθεση: $100
101% Σε κάθε κατάθεση Επίσκεψη Broker Διαβάστε αναθεώρηση
Κανονισμός λειτουργίας: ASIC
Μόχλευση: 1:500
Δοκιμαστικό Λογαριασμό: Ναί
Ελάχιστη Κατάθεση: $100
$10 Δεν Κατάθεση Μπόνους Επίσκεψη Broker Διαβάστε αναθεώρηση
Κανονισμός λειτουργίας: FFMS
Μόχλευση: 1:1000
Δοκιμαστικό Λογαριασμό: Ναί
Ελάχιστη Κατάθεση: $1
Ανώτατο όριο 250% Επίσκεψη Broker Διαβάστε αναθεώρηση
Κανονισμός λειτουργίας:
Μόχλευση: 1:2000
Δοκιμαστικό Λογαριασμό: Ναί
Ελάχιστη Κατάθεση: $100
100% Μπόνους Κατάθεσης! Επίσκεψη Broker Διαβάστε αναθεώρηση
Κανονισμός λειτουργίας: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Μόχλευση: 1:888
Δοκιμαστικό Λογαριασμό: Ναί
Ελάχιστη Κατάθεση: $5
Κατάθεση Μπόνους έως $5,000 Επίσκεψη Broker Διαβάστε αναθεώρηση

These brokers have been licensed by Bank Negara.

The Role Of Bank Negara In The Malaysian Forex Sphere

Bank Negara is another name for the Malaysian National Bank. Its primary purpose is to catapult Malaysia into the hall of recognized developed countries by 2020. But in order to achieve that, it must first provide a transparent working policy for Forex brokers around the world and supervise traders in the country. Here is an overview of their roles and objectives in enhancing the growth of the Malaysian economy.

  1. Authorizes and provides official license to brokers
  2. Ensures the safety of personal information and money of Malaysian traders and investors
  3. Handles over 50 registered brokers in the country
  4. Deals with complaints from brokers or any other financial services that are involved in the forex market

Is it illegal to Trade Forex In Malaysia After All?

Since the law has finally allowed Malaysians to conduct trading and financial services, it is no longer illegal to trade in Malaysia. Considering the fact that Malaysia is still a developing country, a lot of its citizens, ωστόσο, aren’t familiar and rich enough to spend money on forex trades. But Malaysia now allows its people to open joint accounts in which they can trade their money together. It can yield more profit compared to individual accounts because it can provide a bigger capital for investing in the long run.

If you plan to sign up with one of the Malaysia Forex brokers, you would also be able to help their economy grow and catch up to the leading forex trading countries.

 

© Copyright 2017. All Rights Reserved. Forex Μπόνους

Επικοινωνήστε μαζί μας | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Αποποίηση ευθυνών | Σχετικά με εμάς