နယူးဇီလန် Forex ပွဲစားများ

About New Zealand Forex Brokers

New Zealand’s economy has been at an all-time high ever since it emerged from the Global Financial Crisis as one of the world’s most secure countries.

Much of New Zealand’s success as an economy mainly lies in their international trade. You can’t deny the fact that New Zealand can be one of your prospects for forex trading. Not only can it give you countless opportunities to invest in, but it can also guarantee the safety of your trade.

Knowing The Facts For Forex Trading In New Zealand

As of 2015, New Zealand has been hailed as the “easiest place in the world to start a business.” That’s why if you plan to move out of your country and to start a business abroad, you might want to consider adding New Zealand to your travel bucket list. If you’re a Forex trader, though, it would give a lot more reasons to go to the country and to learn more about their financial activities.

New Zealand also has an open economy. Being part of the top 5 dairy exporters in the world, New Zealand is known for their arable soil and advanced farming methods. It heavily relies on exports for their economic growth because of their rich natural resources. They’re also developing as a country in other service sectors, such as manufacturing and tourism.

Given their free market economy, you have to understand their rules and regulations first before you find New Zealand Forex Brokers.

The Preliminary Information On Forex Trading In New Zealand

The rules in forex trading aren’t really new in New Zealand. Most of their regulations apply in other countries such as Cyprus and the United Kingdom. So, if you have made your forex trading strategies and methods based on your experiences with other countries, you can also apply it in New Zealand without much difficulty.

If ever you do encounter some difficulties when trading in New Zealand, you should research more about their own rules and regulations. As long as you find the right method in trading, you will be able to get in touch with the forex brokers you’re looking for.

3 Regulation of Forex brokers based in New Zealand You Need To Know

There are three primary regulating bodies in New Zealand. Each of these regulators plays an essential part in finding the right New Zealand Forex Brokers for you. Here is a brief overview of their objectives and functions.

Financial Service Providers Register

Otherwise known as FSPR, this agency is mainly responsible for licensing and authorizing forex brokers in New Zealand. For forex brokers to be officially recognized in New Zealand, they must first sign some documents regarding their data in the FSPR.

Financial Services Complaints

This agency, known as FSCL for short, is where traders and brokers file complaints. Complaints usually happen whenever there’s a problem in trading (a fraud in the trader’s activity, for example). The FSCL conducts the necessary measures in solving the issue.

Financial Markets Authority

The Financial Markets Authority (FMA) is known as the “main regulator” in New Zealand for forex trading. This agency serves almost the same function as the other two, but FMA mainly promotes transparency among forex brokers. They ensure that traders are getting the justice and support they deserve from the forex brokers in New Zealand.

Overall, these regulating bodies have done their job to maintain the safety and security of forex trading in New Zealand. With their efficient service and transparency, you won’t even regret investing in New Zealand.

ပှဲစား info ဆုငှေ ပွင့်လင်းအကောင့်
နည်းကျအောင်ပြုလုပ်ခြင်း:
သြဇာ: 1:400
demo အကောင့်: ဟုတ်ကဲ့
min Deposit: $100
အထိ $10,00 ဆုငှေ ပွဲစားသွားရောက်ကြည့်ရှု ဆန်းစစ်ခြင်း Read
နည်းကျအောင်ပြုလုပ်ခြင်း:
သြဇာ: 1:3000
demo အကောင့်: ဟုတ်ကဲ့
min Deposit: $1
$123 ဆုငှေ +100% တိုင်းသိုက်အပေါ်! ပွဲစားသွားရောက်ကြည့်ရှု ဆန်းစစ်ခြင်း Read
နည်းကျအောင်ပြုလုပ်ခြင်း:
သြဇာ: 1:1000
demo အကောင့်: ဟုတ်ကဲ့
min Deposit: $100
101% တစ်ခုချင်းစီကို Deposit တွင် ပွဲစားသွားရောက်ကြည့်ရှု ဆန်းစစ်ခြင်း Read
နည်းကျအောင်ပြုလုပ်ခြင်း: ASIC
သြဇာ: 1:500
demo အကောင့်: ဟုတ်ကဲ့
min Deposit: $100
$10 အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေအပိုဆု ပွဲစားသွားရောက်ကြည့်ရှု ဆန်းစစ်ခြင်း Read
နည်းကျအောင်ပြုလုပ်ခြင်း: FFMS
သြဇာ: 1:1000
demo အကောင့်: ဟုတ်ကဲ့
min Deposit: $1
အများဆုံး 250% ပွဲစားသွားရောက်ကြည့်ရှု ဆန်းစစ်ခြင်း Read
နည်းကျအောင်ပြုလုပ်ခြင်း:
သြဇာ: 1:2000
demo အကောင့်: ဟုတ်ကဲ့
min Deposit: $100
100% သိုက်အပိုဆု! ပွဲစားသွားရောက်ကြည့်ရှု ဆန်းစစ်ခြင်း Read
နည်းကျအောင်ပြုလုပ်ခြင်း: CySEC
သြဇာ: 1:888
demo အကောင့်: ဟုတ်ကဲ့
min Deposit: $5
အထိသိုက်အပိုဆု $5,000 ပွဲစားသွားရောက်ကြည့်ရှု ဆန်းစစ်ခြင်း Read

 

မူပိုင်ခွင့်© 2017. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး. Forex ကွိုဆိုအပိုဆု

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ | မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက် | ကိုယ်တို့အကြောင်း