Polisi Preifatrwydd

Gallwch optio allan o'ch rhestr e-bost unrhyw bryd trwy glicio ar y ddolen “dad-danysgrifio” ar waelod unrhyw e-bost a dderbynnir gan ForexWelcomeBonus.com. Gallwch hefyd anfon e-bost atom yn admin[at]ddorexwelcomebonus.com a gofyn am gael eich tynnu oddi ar y rhestr e-bost.

Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn nodi sut mae ForexWelcomeBonus.com yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth a roddwch ForexWelcomeBonus.com pan fyddwch yn defnyddio'r wefan hon.

Mae ForexWelcomeBonus.com wedi ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu. A ddylem ofyn i chi ddarparu gwybodaeth benodol y gellir eich adnabod wrth ddefnyddio'r wefan hon, yna gallwch fod yn sicr y bydd yn cael ei ddefnyddio yn unol â'r datganiad preifatrwydd hwn yn unig.

Gall ForexWelcomeBonus.com newid y polisi hwn o bryd i'w gilydd trwy ddiweddaru'r dudalen hon. Dylech wirio'r dudalen hon o bryd i'w gilydd i sicrhau eich bod yn hapus ag unrhyw newidiadau.

Yr hyn a gasglwn

Mae’n bosibl y byddwn yn casglu’r wybodaeth ganlynol:

  • enw
  • Cyfeiriad ebost

Beth rydym yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

Mae angen y wybodaeth hon arnom i ddeall eich anghenion a darparu gwasanaeth gwell i chi, ac yn enwedig am y rhesymau canlynol:

  • Efallai y byddwn o bryd i'w gilydd yn anfon e-byst hyrwyddo am gynhyrchion newydd, cynigion arbennig neu wybodaeth arall y credwn y gallai fod o ddiddordeb i chi gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost a ddarparwyd gennych.

Diogelwch

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgeliad anawdurdodedig, rydym wedi rhoi ffisegol addas ar waith, gweithdrefnau electronig a rheolaethol i ddiogelu a sicrhau'r wybodaeth a gasglwn ar-lein.

Links to other websites

Our website or promotional material emailed to you from ForexWelcomeBonus.com may contain links to other websites of interest. Fodd bynnag, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

Controlling your personal information

You may choose to restrict the collection or use of your personal information in the following ways:

do not submit your personal information to us such as your email address whenever you are asked to fill in a form on the website.

if you have previously agreed to us using your personal information for direct marketing purposes, you may change your mind at any time by using the unsubscribe link included in any email that you receive from ForexWelcomeBonus.com

We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so. We may use your personal information to send you promotional information about third parties which we think you may find interesting if you tell us that you wish this to happen.

Gallwch ofyn am fanylion gwybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch o dan y Ddeddf Diogelu Data 1998. If you would like a copy of the information held on you please write to admffn[at]ForexWelcomeBonus.com

Hawlfraint © 2017. Cedwir pob hawl. Forex Bonws Croeso

Cysylltwch â Ni | Polisi Preifatrwydd | Ymwadiad | Amdanom ni